Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2017

5395 52a2 500

polarcadia:

“The truth is out there.”

Reposted fromhoppin-hobbit hoppin-hobbit viaMatijaszek Matijaszek

March 08 2017

7037 e3ae 500

historicaltimes:

Poland redenominates the zloty. 10000 zloty is now worth 1 zloty. January 1 1995

via reddit

Keep reading

Sponsored post
soup-sponsored
 
 

July 06 2015

fonar
Reposted fromeit eit viaMatijaszek Matijaszek

July 04 2015

fonar

July 03 2015

fonar
9829 79ae
Elisa - Fashion Week Paris
fonar
Otóż albo jesteśmy parą, albo nie. Jak jesteśmy to nie tylko włazimy sobie na głowę, ale też na ramiona, piersi, tułów, ręce, nogi, płuca, nerki, serce, też na flaki, mózg, ślepą kiszkę. Do zesrania, uduszenia, utraty wszystkiego - swoistości, indywidualności i wolności zwłaszcza.
— J. Pilch - Zuza albo czas oddalenia
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viaMatijaszek Matijaszek
fonar
9454 30da
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viaMatijaszek Matijaszek

July 02 2015

fonar
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
Reposted fromyourtitle yourtitle viaszydera szydera

July 01 2015

fonar
5095 aa0e

June 30 2015

fonar
Hłasko kiedyś powiedział mi tak o Osieckiej: "Byliśmy w hotelu, ja na kacu leżę, a, kurwa, Agnieszka już sobie wierszyki pisze".
— Grzegorz Lasota, Traktowałem ją poważnie [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
fonar
fonar
6770 25a6 500
Reposted fromthinredline thinredline viaszydera szydera
fonar
1263 c9b8

June 23 2015

fonar
2166 e525 500
Reposted bymagdowkato magdowkato
fonar
Nie na takie loty krojono nam skrzydła.
— Jarosław Borszewicz – Mroki
Reposted fromnyaako nyaako viaMatijaszek Matijaszek

June 22 2015

fonar
7463 1061 500
Reposted fromoneofus oneofus viaszydera szydera
fonar
1913 ce21
Reposted fromMothPersonality MothPersonality

June 18 2015

fonar
2017 061d
Reposted byMatijaszek Matijaszek

June 14 2015

fonar
A co byś zrobił, gdybyś mógł cofnąć czas? Zrobiłbyś to dobrze, czy spieprzył jeszcze raz?
— ?
Reposted fromSalute Salute viamicomomicuando micomomicuando
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...